Liikennöintisopimusten liiketoiminnan tehokkuuden kansainvälinen vertailu, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-011829
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 165 §

HKL:n liikennöintisopimuksiin liittyvän liiketoiminnan tehokkuuden kansainvälinen vertailu

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on teettänyt liikennöintisopimuksiin liittyvästä liiketoiminnastansa kansainvälistä vertailua. Vertailun alustavia tuloksia esitellään kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi