Sähkön hankintastrategia, liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-012058
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 168 §

HKL:n sähkön hankinnan ja hankintastrategian kehittäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on hankkinut metro- ja raitioliikenteen tuotannon sekä joukkoliikenneinfrastruktuurin tarvitseman sähköenergian ja niihin liittyvät salkunhoito- ja hintasuojauspalvelut osana Helsingin kaupungin yhteishankintaa. Sähkön hankinnan ja siihen liittyvien palveluiden nykyisen em. menettelyn mukaisen sopimuksen viimeinen optiokausi päättyy 31.12.2021.

HKL on merkittävä sähkön käyttäjä Helsingin kaupungilla ja siten HKL pyrkii osaltaan läheisessä yhteistyössä kaupunginkanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikön kanssa löytämään sähkön hankinnassa kokonaistaloudellisesti parhaimmat ratkaisut niin HKL:n kuin kaupungin kannalta. HKL on loppuvuoden 2020 aikana panostanut sähkön hankinnan ja hankintastrategian kehittämiseen sekä sähkön hankinnasta syntyvien kulujen ennakointiin ja riskienhallintaan.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Kellokoski Sami, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi