Aamukouluasia, EU:n elpymisrahoitus

HEL 2020-012754
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 860 §

Aamukouluasia: Euroopan unionin elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat yhteysjohtaja Inga Nyholm ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallitus valmistelee parhaillaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka kautta on tarkoitus kohdentaa Euroopan unionin myöntämä niin kutsuttu elpymisrahoitus. Kyseessä on vuosille 2021-2023 allokoitu Next Generation EU -elpymispaketti, josta Suomen saanto on arviolta 2,3 mrd euroa.

Kestävän kasvun ohjelma on tarkoitus kohdentaa siten, että se nopeuttaa vihreää rakennemuutosta ja digitaalista siirtymää sekä esimerkiksi edistää innovatiivisten ja tehokkaampien julkisten palveluiden kehittämistä. Luonnos kansalliseksi suunnitelmaksi valmistuu vuoden 2020 puolella ja lopullinen kestävän kasvun ohjelma keväällä 2021. Hallitus antoi eduskunnalle asiasta selonteon (VNS 6/2020) 27.11.2020.

Helsingissä on valmisteltu ehdotuksia hallituksen kestävän kasvun ohjelmaan. Valmistelussa on kartoitettu investointi- ja muita hankkeita, jotka voisivat soveltua rahoitettaviksi ja täyttää kansalliset painopisteet sekä kansalliselle suunnitelmalle asetetut kriteerit.

Asiantuntijoina osallistuvat yhteysjohtaja Inga Nyholm ja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi