Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2021, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2020-013546
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 4 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2021 talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymän tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2021 talousarvion sekä kaupunginhallituksen 14.12.2020 hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023.

Talousarviossa asetetut tavoitteet otetaan huomioon valmisteltaessa tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointisuunnitelmaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Talousarvioon sisältyy kohta 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto, jossa on määritelty ulkoisen tarkastuksen toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeet, jotka koskevat kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi