Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2021, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2020-013546
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 93 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja -viraston toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ovat esityksen liitteenä 1.

Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Tarkastusjohtaja myös antaa vastuuhenkilöille talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2021 aikana kolme talousarvion toteutumisennustetta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi