Meluaikalinjausten priorisointimalli vuodelle 2021, koronavirus-tilanne

HEL 2020-014091
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli vuodelle 2021

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti priorisoida seuraavien tapahtumajärjestäjien ja tapahtumien pidennetyt soittoajat:

1. Live Nation Finland Oy; Sunrise Avenue 16.7.2021 klo 9-24 ja 17.7.2021 klo 9-24, Olympiastadion.

2. Nelonen Media; Apulanta, 19.-20.8.2021, konserttipäivä 21.8.2021 klo 7-24, Olympiastadion.

3. Finnish Metal Events Oy; Tuska Festival, 2.-3.7.2021 klo 9-24 ja 4.7.2021, klo 9-22, Suvilahti.

4. Flow Festival Oy; Flow Festival, 13.8.2021 klo 15.30-01, 14.8.2021 klo 14-01 ja 15.8.2021 klo 13-22, Suvilahti.

Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että Lammin Sahti Oy:n tapahtumasta Suuret oluet - Pienet panimot Kaisaniemessä sekä Warner Music Oy:n ja Haloo Music Group Oy:n tapahtumista Olympiastadionilla päätetään myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu tapahtumien pidennettyjen soittoaikojen priorisointimallin mukaisesti tapahtumien koordinaatioryhmän linjaukseen. Koordinaatioryhmä on tehnyt päätöksen mukaiset linjaukset 14.12.2020.

Flow Festivalin osalta työryhmä olisi puoltanut kolmannelle päivälle pidemmän soittoajan, mutta meluaikalinjausten mukaan tapahtumalla voi olla enintään kaksi kello 22 jälkeen päättyvää tapahtumapäivää koko tapahtumapäiväkokonaisuudessa.

Lisäksi priorisointimallia varten tarvittavat tiedot oli jättänyt myös Lammin Sahti Oy tapahtumasta Suuret oluet - Pienet panimot Kaisaniemeen. Tämän tapahtuman linjaus siirrettiin seuraavaan 11.2.2021 pidettävään tapahtumien koordinaatioryhmän kokoukseen. Myös Warner Music Oy ja Haloo Music Group Oy olivat jättäneet tiedot priorisointia varten Olympiastadionille, mutta eivät olleet jättäneet meluilmoitusta. Kaikille näille tapahtumajärjestäjille ilmoitetaan päätöksenteon siirtymisestä tapahtumien koordinaatioryhmän helmikuun kokoukseen.

Priorisointipäätöksissä noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön voimassa olevia tapahtumapaikkakohtaisia meluaikalinjauksia vuodelle 2021.

Ympäristöviranomainen ottaa huomioon tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointipäätöksen melupäätöstä tehdessään.

Aikaisemmassa toimintamallissa pidennetyt soittoajat jaettiin kaupungin ympäristöpalvelujen päätöksellä tapahtumajärjestäjien meluilmoitusten hakujärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kuka ensimmäisenä ehtii hakea pidennettyjä soittoaikoja, ne myönnetään hakijalle. Suosituimmilla tapahtumapaikoilla pidennetyille soittoajoille on enemmän kysyntää, kuin niitä on tarjolla. Ja koska ympäristöpalvelut ei voi tehdä tapahtumien luonteeseen liittyvää arviointia melupäätöksiä tehdessään, melupäätöksen tueksi tehtiin priorisointimalli.

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2.11.2020, 728 §. Samaisessa kokouksessa kaupunginhallitus kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä.

Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö on määritellyt pidennettyjen soittoaikojen kappalemäärät. Nämä tapahtuma-alueet ovat Kansalaistori ja Töölönlahdenpuisto, Suvilahti, Olympiastadion ja Malmin entinen lentokenttä. Myös muille tapahtumapaikoilla meluviranomainen voi antaa pidennettyjä soittoaikoja harkintansa mukaan.

Kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä tekee yllä mainituilla tapahtuma-alueilla priorisointilinjauksen, koska niillä on todennäköisemmin enemmän pidennettyjen soittoaikojen hakijoita kuin meluaikalinjauksissa on määriteltyjä tapahtumapäiviä.

Priorisointimallilla haetaan tapahtumien tiekartan tavoitteiden mukaista muutosta ja kehitystä, jossa ympäristöpalvelujen selkeä viranomaisrooli säilyy, mutta tapahtumia pisteytetään suosituilla tapahtumapaikoilla voimassa olevan tapahtumien tiekartan kolmen päätavoitteen kautta:

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista.

2. Tapahtumat ovat vastuullisia.

3. Tapahtumat ovat toimivia.

Tapahtumajärjestäjillä kaksiportainen hakuaika: 1) marraskuun loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös viimeistään joulukuussa 2) helmikuun loppuun mennessä, jolloin priorisointipäätös viimeistään maaliskuussa. Loput pidennetyt soittoajat jaetaan meluilmoitusten saapumisjärjestyksessä.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja