Meluaikalinjausten priorisointimalli vuodelle 2021, koronavirus-tilanne

HEL 2020-014091
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli vuodelle 2021, neljäs linjaus

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan tapahtumien koordinaatioryhmän puheenjohtajan ja keskeisten jäsenten 15.7.2021 tekemän linjauksen liittyen alla olevaan tapahtuman pidennettyjen soittoaikojen priorisointiin. Priorisointilinjauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön voimassa olevia tapahtumapaikkakohtaisia meluaikalinjauksia vuodelle 2021. Ympäristöviranomainen tekee melupäätöksen priorisointilinjauksen mukaisesti, mikäli päätöksen tekemättä jättämiselle ei löydy jotain perusteltua syytä. Tästä mahdollisesta syystä tulee ilmoittaa priorisointilinjauksen tehneelle työryhmälle viivytyksettä.

Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointilinjaus pidennetyistä soittoajoista seuraavasti:

1. Little Italy Festival –tapahtuma 23.7. klo 12-24 ja 24.7. klo 12-24, Suvilahti

Päätöksen perustelut

Aikaisemmassa toimintamallissa pidennetyt soittoajat jaettiin kaupungin ympäristöpalvelujen päätöksellä tapahtumajärjestäjien meluilmoitusten hakujärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kuka ensimmäisenä ehtii hakea pidennettyjä soittoaikoja, ne myönnetään hakijalle. Suosituimmilla tapahtumapaikoilla pidennetyille soittoajoille on enemmän kysyntää, kuin niitä on tarjolla. Ja koska ympäristöpalvelut ei voi tehdä tapahtumien luonteeseen liittyvää arviointia melupäätöksiä tehdessään, melupäätöksen tueksi tehtiin priorisointimalli.

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2020. Samaisessa kokouksessa kaupunginhallitus kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä.

Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö on määritellyt pidennettyjen soittoaikojen kappalemäärät. Nämä tapahtuma-alueet ovat Kansalaistori ja Töölönlahdenpuisto, Suvilahti, Olympiastadion ja Malmin entinen lentokenttä. Myös muille tapahtumapaikoilla meluviranomainen voi antaa pidennettyjä soittoaikoja harkintansa mukaan.

Yllä mainituilla tapahtuma-alueilla on enemmän pidennettyjen soittoaikojen hakijoita kuin meluaikalinjauksissa on määriteltyjä tapahtumapäiviä, kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä tekee priorisointilinjauksen.

Priorisointimallilla haetaan tapahtumien tiekartan tavoitteiden mukaista muutosta ja kehitystä, jossa ympäristöpalvelujen selkeä viranomaisrooli säilyy, mutta tapahtumia pisteytetään suosituilla tapahtumapaikoilla voimassa olevan tapahtumien tiekartan kolmen päätavoitteen kautta.

Päätös tullut nähtäväksi 19.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja