Kokousajat, kaupunkiympäristölautakunta 2021

HEL 2021-000012
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 644 §

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat kevätkaudella 2022

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset kevätkaudella 2022 pidetään tiistaisin klo 15.30 seuraavina päivinä, ellei erikseen toisin päätetä:

kokous 
viikko
päivä
1
2
11.1.2022
2
3
18.1.2022
3
4
25.1.2022
4
5
1.2.2022
5
6
8.2.2022
6
7
15.2.2022
7
9
1.3.2022
8
10
8.3.2022
9
11
15.3.2022
10
12
22.3.2022
11
13
29.3.2022
12
14
5.4.2022
13
15
12.4.2022
14
17
26.4.2022
15
18
3.5.2022
16
19
10.5.2022
17
20
17.5.2022
18
21
24.5.2022
19 
22
31.5.2022
20
23
7.6.2022
21
24
14.6.2022
22
25
21.6.2022
 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen
alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, kaupunginhallituksen kokousrytmin sekä päätettävien asioiden määrän esittelijä ehdottaa, että lautakunnan kokoukset pidetään joka viikko tiistaisin, sillä poikkeuksella, että 22.2.2022 ja 19.4.2022 ei pidetä kokousta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontuvat päättäminään aikoina.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi