Kokousajat, kaupunkiympäristölautakunta 2021

HEL 2021-000012
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 643 §

Kaupunkiympäristölautakunnan ylimääräinen kokous 21.12.2021

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 21.12.2021 klo 15.30.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi