Hankinta, hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimus, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-000079
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 19 §

HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimuksen ulkopuolisten kunnossapitotöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Päätös tullut nähtäväksi 05.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Raimo Hinkkanen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 25536

raimo.hinkkanen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi