Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helsingin teatterisäätiö

HEL 2021-000220
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Helsingin teatterisäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helsingin teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman ja hallituksen puheenjohtaja Kauko Koskinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Teatteritoiminta harjoitetaan viidellä näyttämöllä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa
2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa
3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %
4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Helsingin Teatterisäätiön toimitusjohtaja Kari Arffman antaa konsernijaoston kokouksessa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kauko Koskinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi