Aamukouluasia, seudulliset raideratkaisut

HEL 2021-000260
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 52 §

Aamukouluasia: seudulliset raideratkaisut

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat toimialajohtaja Mikko Aho ja toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski. Paikalla olivat myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät elokuussa 2019, että kaupunkien päätöksenteon pohjaksi laaditaan selvitys seudullisen raitiotieverkoston yhteisistä toimintamalleista koskien raitioteiden rakentamista, ylläpitoa, varikkotoimintaa sekä kaluston hankintaa ja elinkaaren hallintaa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien selvitys raitiotieverkkojen seudullisesta organisoinnista valmistui 28.11.2019. Selvitys metron seudullisesta organisoinnista valmistui 30.3.2020. Selvitys seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön hallintomallista valmistui 14.9.2020. Selvitykset ovat päätöksen liitteinä.

Toimialajohtaja Mikko Aho sekä toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski antavat valmistuneiden selvitysten sisällöistä ja tuloksista suullisen katsauksen kokouksessa. Asiantuntijoina osallistuvat lisäksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholm ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi