Toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian viestintäosastolla hankintaoikeuksien vahvistamisessa

HEL 2021-001262
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunginkanslian viestintäosaston hankintaoikeuksien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa mainitut viestintäosaston työsuhteiset työntekijät tai heidän sijaisensa toteuttamaan viestintäosaston yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös korvaa viestintäjohtajan päätöksen 26.3.2019, § 15.

Yksikkö / nimike / tiimi
Hankintaraja, euroa

Viestintäjohtajan alainen toiminta

Protokolla ja vieraanvaraisuus

Tapahtumapäällikkö
30 000

Osallisuus ja neuvonta -yksikkö

Osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö
60 000
Alueosallisuuspäällikkö, Alueosallisuustiimi
30 000
Vuorovaikutuspäällikkö, Vuorovaikutustiimi
30 000
Neuvontapäällikkö, Neuvontatiimi
30 000

Brändiyksikkö

Brändiyksikön päällikkö
60 000

Sisäinen viestintä -yksikkö

Viestintäpäällikkö
60 000

Sisällöntuotantoyksikkö

Viestintäpäällikkö
60 000
Päätoimittaja, InfoFinland tiimi
30 000

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (21.10.2020, § 270; 12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta) ja kaupunginkanslian toimintasäännön (KP 18.12.2020, § 298) mukaan kansliapäällikkö päättää tai
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntön20 luku, 8 §, 3 kohta).

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja