Tietopyyntö, asiakirjat ja päätökset, talvikunnossapito ja ajoneuvojen lähisiirrot

HEL 2021-001419
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

ERHEPYKÄLÄ

Kaupungingeodeetti

Päätös tullut nähtäväksi 02.07.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi