Valtuustoaloite, Lauttasaaren ala-asteen (Lauttasaarentie 50) liikenneturvallisuus

HEL 2021-001614
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 332 §

V 19.5.2021, Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Juha Hakola ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi Lauttasaaren ala-asteen koulun läheisyydessä: Lauttasaarentien Isokaaren ja Särkiniementien välisen osuuden pysyvä nopeusrajoituksen laskeminen 30km/h, nopeusnäytön ja suojateiden huomiovalojen asentaminen Lauttasaarentielle Isokaaren liittymän jälkeen, kaistojen tekninen kaventaminen koulun välittömässä läheisyydessä ja hidastetöyssyjen rakentaminen Lauttasaarentielle koulun molemmille puolille.

Lauttasaarentien kaltaisten alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus on 40 km/h kaupunginhallituksen 9.4.2018 hyväksymien nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden mukaan. Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h. Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon. Kadulla on linja-autoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliikenteen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusrajoitus on 40 km/h koulun kohdalla.

Fyysiset hidasteet ovat ongelmallisia joukkoliikenteen käyttämillä kaduilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokoojakaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti
(7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin.

Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien kaduille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja Lauttasaarentielle. Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu päättää vuosittain hankittavien nopeusnäyttötaulujen sijoittamisista kootusti koko kaupungin katuverkko huomioon ottaen. Näyttötaulujen määrä on rajallinen. Aloitteessa esitetty paikka lisätään ehdotettavien kohteiden listalle.

Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä. Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot.
Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille varsin nopeasti, joten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat koulun läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukinlandentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajoradan keskellä.

Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnittelu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle 2022.

Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 166

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon. Kadulla on linja-autoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliikenteen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusrajoitus on 40 km/h koulun kohdalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.4.2018 nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä. Periaatteiden mukaan alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus on 40 km/h. Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h.

Fyysiset hidasteet ovat ongelmallista joukkoliikenteen käyttämillä kaduilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokoojakaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti (7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin.

Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien kaduille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja Lauttasaarentielle. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu päättää vuosittain hankittavien nopeusnäyttötaulujen sijoittamisista kootusti koko kaupungin katuverkko huomioon ottaen. Näyttötaulujen määrä on rajallinen. Kyseinen paikka lisätään ehdotettavien kohteiden listalle.

Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä. Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot. Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille aika nopeasti, joten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat koulun läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukinlandentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajoradan keskellä.

Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnittelu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle 2022.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri: 310 37280

olga.veikkolainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi