Tulosbudjetti vuonna 2021, kaupunginkanslia, viestintäosasto

HEL 2021-002005
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Kaupunginkanslian viestintäosaston vuoden 2021 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 21.1.2021, § 16, vahvistaa viestintäosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2021 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Päätös tullut nähtäväksi 17.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja