Valtuustoaloite, Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatkettava

HEL 2021-002228
Asialla on uudempia käsittelyjä
39. / 674 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatketaan koronarajoitusten purkamisen jälkeen entiseen tapaan ja tarvittaessa perhetalotoiminalle etsitään Kontulasta uudet tilat.

Kaupunginhallitus toteaa aloitteesta saatuun kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon viitaten, että Perhetalo Naapurille on löydetty korvaavat tilat osoitteessa Kivikonkaari 11 sijaitsevasta Kivenkolon asukastilasta. Mikään perhetalon toiminta ei lakkaa perhetalon osoitteen muutoksen vuoksi. Koronatilanteesta johtuen perhetalojen toiminta on kuitenkin toistaiseksi suljettu. Perhetalotoiminta uusissa tiloissa käynnistetään heti, kun koronarajoitukset sallivat sisätoiminnan.

Perhetalossa järjestetään ohjattuja ryhmätoimintoja ja vertaistoimintaa lapsiperheille. Ohjatun toiminnan lisäksi tiloissa voi toimia ja leikkiä leikkiympäristössä omaehtoisesti.

Perhetalo Naapurin tilat osoitteessa Naapurintie 14 otettiin samassa kiinteistössä toimivan päiväkoti Kontulan uuden lapsiryhmän käyttöön 11.1.2021 alkaen. Näin uudet varhaiskasvatuspaikat (21 kpl) voitiin järjestää päiväkotihoitoa tarvitsevien lasten kotien läheisyyteen. Perhetalo Naapurin aiemmin käyttämä piha jää edelleen perheiden käyttöön. Pihassa voi käydä leikkimässä myös päiväkodin toiminta-aikana.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 259

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa:

Helsingin kaupunki järjestää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, joka pitää sisällään leikkipuistotoimintaa ja kerhotoimintaa. Avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteet, leikkipuistot ja perhetalot, ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikille lapsiperheille. Toiminta on maksutonta.

Leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta on Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista avointa varhaiskasvatusta. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Varhaiskasvatuslaissa (2018) avoin varhaiskasvatus on määritelty yhdeksi varhaiskasvatuksen toimintamuodoksi.

Perhetalo Naapuri on toiminut osoitteessa Naapurintie 14, päiväkoti Kontulan kanssa samassa kiinteistössä. Perhetalossa on järjestetty ohjattuja ryhmätoimintoja ja vertaistoimintaa lapsiperheille. Ohjatun toiminnan lisäksi tiloissa on voinut toimia ja leikkiä leikkiympäristössä omaehtoisesti. Avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa, leikkipuistoissa ja perhetaloissa, on kotikeittiöissä mahdollista lämmittää ruokaa vauvoille ja leikki-ikäisillelapsille ja vanhemmat voivat laittaa kahvia/teetä. Perheiden käytettävissä on wc ja vaipanvaihtoon pesutilat.

Perhetalo Naapurin tilasta luovuttiin 11.1.2021 lukien. Samassa kiinteistössä toimiva päiväkoti Kontula sai tilat uuden lapsiryhmän käyttöön. Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyi 21 paikan lisäämisen varhaiskasvatusyksikkö Kontula - Kurki yhteyteen 11.1.2021 lukien. Lasten varhaiskasvatuspaikat saatiin näin järjestettyä lähelle kotia varhaiskasvatukseen.

Toivottiin, että perhetalon toiminnalle löytyy yksi osoite Kontulassa ja nyt se on löytynyt: Syystoimintakauden 2021 alusta perhetalo Naapurin avoimen varhaiskasvatuksen toiminta voidaan järjestää Kivenkolon asukastilassa osoitteessa Kivikonkaari 11 maanantaista perjantaihin klo 9-16. Toiminnassa perinteisesti perjantai on perheretkipäivä. Mikään perhetalon toiminta ei lakkaa perhetalon osoitteen muutoksen vuoksi.

Koronaepidemian aikana Helsingin perhetalojen toiminta on ollut rajoitettua ja suljettuna 30.11.2020 alkaen. Perhetalotoiminta käynnistyy, kun koronarajoitusten purkamisen jälkeen on mahdollista taas kokoontua sisätiloissa.

Kontulan alueella myös leikkipuisto Kiikku ja Lampi järjestävät avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Leikkipuistot ovat koronarajoitusten päätyttyä jälleen kuntalaisten ja alueen toimijoiden käytettävissä ilta- sekä viikonlopputoimintaan lapsiperheille. Kaikissa leikkipuistoissa on monipuoliset pihat ja ulkoleikkivälineet.

Perhetalon Naapurin aiemmin käyttämä piha jää edelleen perheiden käyttöön. Pihassa voi käydä leikkimässä myös päiväkodin toiminta-aikana. Päiväkoti Kontula toivottaa perheet tervetulleiksi ulkoleikkeihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää avoimen varhaiskasvatuksen ohjattua toimintaa tärkeänä Idän lapsiperheille. Perheiden toiveita ja ideoita toiminnan tarpeista kartoitetaan ja toimintaa suunnitellaan yhdessä alueen lapsiperheiden kanssa. Tiedotamme avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelusta ja toiminnasta leikkipuistojen ja perhetalojen verkkosivuilla www.hel.fi/leikkipuistot.

15.06.2021 Palautettiin

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi