Valtuustoaloite, Tehtaankadun nimen muuttaminen Boris Nemtsovin kaduksi

HEL 2021-002233
Asialla on uudempia käsittelyjä
40. / 675 §

Valtuutettu Dani Niskasen aloite Tehtaankadun tai sen osan nimeämisestä Boris Nemtsovin kaduksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Dani Niskanen ja viisi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 17.2.2021, että eräiden muiden maailman kaupunkien, kuten Washingtonin, Prahan ja Vilnan esimerkin mukaan Helsinki kunnioittaisi venäläisen oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin muistoa nimeämällä uudelleen Tehtaankadun tai sen osan Boris Nemtsovin kaduksi. Näin voitaisiin kunnioittaa asianmukaisella tavalla Nemtsovia, joka eläessään teki työtä ihmisoikeuksien puolesta ja korruptoitunutta ja autoritääristä hallintoa vastaan.

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan 10.3.2021 ja kaupunkiympäristötoimialan lausunto 28.6.2021.

Lautakunnan mukaan nimistön suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Lautakunta toteaa nimistötoimikunnan tapaan Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita. Tehtaankadun nimi on tullut käyttöön vuonna 1887, ensin ruotsinkielisenä muodossa Fabriksgatan, eikä nimen muuttamiselle ole milloinkaan esitetty erityisiä syitä tai perusteluita. Tehtaankadun nimi on useiden helsinkiläisten sukupolvien tuntema ja käyttämä, ja se on keskeinen osa helsinkiläistä ja erityisesti ullanlinnalaista ja punavuorelaista nimimaisemaa.

Yleisistä nimeämisperiaatteista todetaan, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Edellä esitettyyn selvitykseen viitaten Tehtaankadun tai sen osan nimen muuttamiselle Boris Nemtsovin kaduksi ei ole perusteita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan aloitteen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua, käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala 28.6.2021

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa nimistötoimikuntaa kuultuaan Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita. Tehtaankadun nimi on tullut käyttöön vuonna 1887, ensin ruotsinkielisenä muodossa Fabriksgatan. Suomenkielinen nimi on tullut voimaan vuonna 1909. Tehtaankadun nimi on useiden helsinkiläisten sukupolvien tuntema ja käyttämä, ja se on oleellinen osa helsinkiläistä nimimaisemaa ja kaupunkikuvaa.

Kaupunkiympäristön toimiala katsoo, että Tehtaankadun tai sen osan nimen muuttamiselle ei ole perusteita.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.03.2021 § 17

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle:

Nimistötoimikunta kiittää aloitteentekijöitä mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan. Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta ilman erityisiä, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita. Tehtaankadun nimi on tullut käyttöön vuonna 1887, ensin ruotsinkielisenä muodossa Fabriksgatan, eikä nimen muuttamiselle ole milloinkaan esitetty erityisiä syitä tai perusteluita. Tehtaankadun nimi on useiden helsinkiläisten sukupolvien tuntema ja käyttämä, ja se on keskeinen osa helsinkiläistä ja erityisesti ullanlinnalaista ja punavuorelaista nimimaisemaa.

Nimistötoimikunta jatkaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta katsoo, että Tehtaankadun tai sen osan nimen muuttamiselle ei ole perusteita.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi