Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 797 §

V 24.11.2021, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2022 - 2024.

Sulje

Talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2024 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.09.2021 § 141

22.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.09.2021 Pöydälle

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.09.2021 Pöydälle

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.09.2021 Pöydälle

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.09.2021 Pöydälle

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.09.2021 Palautettiin

21.09.2021 Ehdotuksen mukaan

16.09.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Jani Nevalainen, talousarviopäällikkö, puhelin: 09 310 36277

jani.nevalainen@hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 09 310 36250

tuula.saxholm@hel.fi