Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikössä 1.4.2021 alkaen

HEL 2021-003242
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Sijaisten määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikössä 1.4.2021 alkaen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön päällikön ja tiimien esihenkilöiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat alla mainitut:

Osallisuus ja neuvonta, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö
1. sijainen vuorovaikutuspäällikkö
2. sijainen neuvontapäällikkö
3. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö
4. sijainen alueosallisuuspäällikkö

Tiimipäälliköiden sijaiset

Alueosallisuus, alueosallisuuspäällikkö
1. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö
2. sijainen vuorovaikutuspäällikkö
3. sijainen neuvontapäällikkö

Neuvonta, neuvontapäällikkö
1. sijainen vuorovaikutuspäällikkö
2. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö
3. sijainen alueosallisuuspäällikkö

Sovittelutoiminta, sovittelutoiminnan päällikkö
1. sijainen alueosallisuuspäällikkö
2. sijainen neuvontapäällikkö
3. sijainen vuorovaikutuspäällikkö

Vuorovaikutus, vuorovaikutuspäällikkö
1. sijainen neuvontapäällikkö
2. sijainen alueosallisuuspäällikkö
3. sijainen sovittelutoiminnan päällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan
osaston päällikkö päättää yksikön päälliköiden ja tarvittaessa muiden
esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt sijaiset ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esihenkilölle.

Päätös tullut nähtäväksi 11.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja