Määrärahan myöntäminen, liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

HEL 2021-003299
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 246 §

V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi siten, että kaupunginvaltuusto päättää lisäksi antaa kaupunginhallitukselle ylitysoikeudet, jotta koko henkilöstölle voidaan myöntää samansuuruiset kertakorvaukset. Tähän varataan yhteensä 30 miljoonaa.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Fatim Diarra, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Veronika Honkasalo ja Anna Vuorjoki jättivät eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Elämme keskellä lähihistorian suurinta kriisiä. Koronaepidemian hoito on vaatinut vuonna 2020 Helsingin kaupungin työntekijöiltä venymistä äärirajoilleen. Samaan aikaan koronapandemia on tuottanut usealle eri toimialalle sellaisia menopaineita, jotka ovat täysin riippumattomia henkilöstöstä ja heidän työpanostuksestaan. Tällä hetkellä työnantajapuolen ja henkilöstön välinen neuvottelema tulospalkkiojärjestelmä pohjautuu kuitenkin siihen, että tulospalkkiot on mahdollista maksaa vain jos pysytään menokehyksissä. Kriteerit asettavat työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan, eikä se ole varsinkaan poikkeuksellisessa kriisitilanteessa motivoiva.

Poikkeuksellisessa kriisitilanteessa kaupungin on voitava toimia joustavasti, jotta henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota voidaan kaikin tavoin ylläpitää. Palautusesityksessämme esitimme, että kaupunginvaltuusto päättäisi antaa kaupunginhallitukselle sellaiset ylitysoikeudet, jolla koko henkilöstölle voitaisiin myöntää saman suuruiset kertakorvaukset. Tätä tarkoitusta varten esitimme varattavaksi yhteensä 30 miljoonaa.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään päätösehdotuksiin seuraava kohta: Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää antaa kaupunginhallitukselle ylitysoikeudet, jotta koko henkilöstölle voidaan myöntää samansuuruiset kertakorvaukset. Tähän varataan yhteensä 30 miljoonaa.

Jäsen Valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 0 0 1
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kertaluontoinen henkilöstöetuus tukemaan kulttuuri- ja liikuntasektoria sekä henkilöstön työhyvinvointia koronavuoden jälkeen

Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja samalla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen koronavuoden jälkeen.

Kaupunki hankkii kulttuuri- ja liikuntasektorilta palveluita 7,6 miljoonan euron edestä, joka jaetaan kaupungin työntekijöille kertaluontoisena henkilöstöetuna liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Setelit voi käyttää vapaa-ajan viettoon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin oman mieltymyksen mukaisesti epidemiatilanteen jälleen sen salliessa.

Tarjottava kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu toteutetaan digitaalisesti. Digitaalinen etu on linjassa kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden kanssa sekä näyttää suuntaa myös muiden henkilöstöetujen mahdolliselle digitalisoinnille tulevaisuudessa.

Tarjottava etu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työntekijä. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon vuonna 2021. Edun piiriin kuuluminen ja edun suuruus ohjeistetaan tarkemmin kevään 2021 aikana. Setelit ovat henkilöstön käytettävissä kesäkuussa 2021 ja voimassa kesään 2022 asti.

Määrärahan myöntäminen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Vuoden 2021 talousarviossa talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat osalta sitomatonta määrärahaa ei ole käytettävissä tämän henkilöstöedun hankinnan edellyttämää määrää.

Siten kaupunginhallitukselle tulee myöntää ylitysoikeus vuoden 2021 talousarvion kohdalle 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi.

Tämän ylitysoikeuspäätöksen täytäntöönpanopäätöksessä kaupunginhallitus osoittaa määrärahan kaupunginkanslian käytettäväksi. Määrärahan ylitystarve 7,6 miljoonaa euroa on arvioitu siten, että täyden edun piirissä olisi arviolta noin 36 000 - 37 000 työntekijää. Mukana on myös arvioidut palvelun käyttöönoton kustannukset.

Hankinta toteutetaan kaupunginhallituksen käyttövarojen kautta, sillä jos kertaluonteisen henkilöstöedun kustannukset kirjattaisiin toimialojen talousarviokohtiin menoiksi, vähentäisi se tällöin osaltaan toimialojen palveluntuotantoon käytettävissä olevia määrärahoja.

Henkilöstöetuuden myöntämiseen liittyvistä päätöksistä päättää hallintosäännön toimivallan mukaisesti kansliapäällikkö.

Sulje

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 220

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi