Kokoonpanon muutos, kaupunginhallituksen konsernijaosto, varajäsenen eroaminen

HEL 2021-003350
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 194 §

V 31.3.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Terhi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja
  • valitsee Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Daniel Sazonovia varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Terhi Koulumiehen (Kok.) Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2019 kesäkuussa alkavaksi toimikaudeksi.

Terhi Koulumies pyysi 19.2.2021 eroa kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta, josta kaupunginvaltuusto myönsi eron 17.3.2021 § 54. Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Koska Terhi Koulumies ei ole enää kaupunginhallituksen jäsen, menettää hän vaalikelpoisuutensa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimeen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi