Kokoonpano, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, toimikausi 2021

HEL 2021-003472
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 584 §

V 8.9.2021, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:

 
Ryhmä
Nimi
1
Kok.
Kirsti Kaskikari
2
Kok.
Aku Lohimäki
3
Kok.
Niko Nyholm
4
Kok.
Jeremias Nurmela
5
Kok.
Kati Martinson
6
Kok.
Jaana Ranta-Pantti
7
Kok.
Aleksi Tiira
8
Kok.
Jan Frimodig
9
Kok.
Mikko Myllys
10
Kok.
Juho Kärkkäinen
11
Kok.
Kari Talvensaari
12
Kok.
Saana Corino
13
Kok.
Jari Oksman
14
Kok.
Mia Schauman
15
Kok.
Pirjo Tolvanen
16
Kok.
Tuula Silfver
17
Kok.
Janne Poutiainen
18
Kok.
Carita Perry
19
Kok.
Eero Tikka
20
Kok.
Ilmari Mäkinen
21
Kok.
Inka Järvikangas
22
Kok.
Jari Siiskonen
23
Kok.
Sakari Hiukka
24
Kok.
Jussi Sahlberg
25
Kok.
Ari Salmi
26
Kok.
Jari Rajala
27
Kok.
Kai Rantalainen
28
Kok.
Taru Vuorio
29
Kok.
Jussi Salonranta
30
Kok.
Miika Palomäki
31
Kok.
Jarno Kortesuo
32
Kok.
Jouni Kemppainen
33
Kok.
Asta Ruuskanen
34
Kok.
Seppo Karvola
35
Kok.
Leo Reenpää
36
Kok.
Juuso Mankonen
37
Kok.
Juhani Nenonen
38
Kok.
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
39
Kok.
Johanna Haapala
40
Kok.
Liisa Karhu
41
Kok.
Kristi Hint
42
Kok.
Juho Köntti
43
Kok.
Nina Ronkainen-Wolf
44
Kok.
Tuomas Taimiaho
45
Kok.
Kirsi Sharma
46
Kok.
Markus Söderlund
47
Kok.
Jaana Vihavainen
48
Kok.
Kimmo Järvikangas
49
Kok.
Ritva Helle
50
Kok.
Kaarina Hälvä
51
Kok.
Wille Jurmu-Leppämäki
52
Kok.
Riikka Jauhiainen
53
Kok.
Matti Hiltunen
54
Kok.
Petri Rytkönen
55
Kok.
Matti Poutanen
56
Kok.
Markus Vihottula
57
Kok.
Sari Lakso
58
Kok.
Maria Jokinen
59
Kok.
Henriikka Tikka
60
Vihr.
Terhi Aalto
61
Vihr.
Jussi Airaksinen
62
Vihr.
Kati Järnefelt
63
Vihr.
Teemu Korpijärvi
64
Vihr.
Sari Näre
65
Vihr.
Siru Putkonen
66
Vihr.
Anna-Maria Rajala
67
Vihr.
Aapo Rantanen
68
Vihr.
Olli Saarela
69
Vihr.
Susanna Snellman
70
Vihr.
Kim Sorokin
71
Vihr.
Roosa Turkkila
72
Vihr.
Anna Työrinoja
73
Vihr.
Marianne Kajander
74
Vihr.
Mikko Nygren
75
Vihr.
Auli Rantanen
76
Vihr.
Heikki Majava
77
Vihr.
Pasi Paukkunen
78
Vihr.
Pinja-Liina Jalkanen
79
Vihr.
Jussi Junni
80
Vihr.
Anssi Järvinen
81
Vihr.
Laura Korhonen
82
Vihr.
Arno Kotro
83
Vihr.
Jaakko Kurttila
84
Vihr.
Samuli Laurikainen
85
Vihr.
Kirsi Majander
86
Vihr.
Tuulia Okoye
87
Vihr.
David Pemberton
88
Vihr.
Tanja Pirhonen
89
Vihr.
Kimmo Takkunen
90
Vihr.
Hanna Timonen
91
Vihr.
Miia-Riikka Herzom
92
Vihr.
Antti Kuparinen
93
Vihr.
Antti Miettunen-Nordström
94
Vihr.
Salla Paavilainen
95
Vihr.
Pörrö Sahlberg
96
Vihr.
Kaisa Suhonen
97
Vihr.
Rasmus Tamelander
98
Vihr.
Kirsi Helin
99
Vihr.
Jaakko Honkanen
100
Vihr.
Seppo Kankaantähti
101
Vihr.
Matti Korhonen
102
Vihr.
Mirjami Vuori
103
Vihr.
Sofia Blanco Sequeiros
104
Vihr.
Alex Kransman
105
Vihr.
Väinö Leinonen
106
Vihr.
Satu Falk
107
SDP
Timo Aallikko
108
SDP
Arto Dahlman
109
SDP
Kari Bagge
110
SDP
Soili Haverinen
111
SDP
Kaisa Hyväri
112
SDP
Jari Järn
113
SDP
Petra Jääskeläinen
114
SDP
Ilia Kalioujnov-Salminen
115
SDP
Maria Kallio
116
SDP
Anna-Maria Kantola
117
SDP
Jonna Karvola
118
SDP
Kari Katajainen
119
SDP
Kia Konttila
120
SDP
Riitta Koskinen
121
SDP
Kari Kotila
122
SDP
Olavi Lantela
123
SDP
Jani-Pekka Leino
124
SDP
Tuija Lindholm
125
SDP
Minna Mäkinen
126
SDP
Doinita Negruti
127
SDP
Jarmo Nummenpää
128
SDP
Jaakko Ojanne
129
SDP
Eija Paananen
130
SDP
Jari Pajujoki
131
SDP
Jussi Pajula
132
SDP
Marjo Peni
133
SDP
Anne Pynnönen
134
SDP
Sari Rennison
135
SDP
Jaakko Rustanius
136
SDP
Pirjo Salo
137
SDP
Sami Salonen
138
SDP
Janne Toppar
139
SDP
Tuomo Varis
140
SDP
Heta Warto-Tillander
141
Vas.
Harry Grönmark
142
Vas.
Jarmo Grönmark
143
Vas.
Anneli Hagner
144
Vas.
Aino Halonen
145
Vas.
Tiina Hyvönen
146
Vas.
Anetta Iline
147
Vas.
Orvokki Jokinen
148
Vas.
Timo Kallio
149
Vas.
Keijo Kämäläinen
150
Vas.
Jali Kivistö
151
Vas.
Pauli Kola
152
Vas.
Jarkko Lampuoti
153
Vas.
154
Vas.
Marju Maijo
155
Vas.
Panu Mustonen
156
Vas.
Vili Nissinen
157
Vas.
Henrik Nyholm
158
Vas.
Janina Paasonen
159
Vas.
160
Vas.
Sanna Ruusunen
161
Vas.
Marianna Siltala
162
Vas.
Cyril Sjöström
163
Vas.
Galia Suárez Katainen
164
Vas.
Ville Turunen
165
Vas.
Nadja Uusiperhe
166
Vas.
Elina Vainikainen
167
Vas.
Annenina Vilkman
168
Vas.
Elina Wallin
169
Vas.
Viktoria Welling
170
PS
Eija Hörmönen
171
PS
Einari Rautio
172
PS
Erkki Karinoja
173
PS
Janiina Reilamo
174
PS
Jarmo Keto
175
PS
Mari Marttiin 
176
PS
Marika Sorja
177
PS
Marleena Isomaa
178
PS
Samuli Voutila
179
PS
Meisa Kanber
180
PS
Mikko Naakka
181
PS
Mira Bogdanoff
182
PS
Mira Korhonen-Low
183
PS
Pia Kopra
184
PS
Päivi Riihimäki
185
PS
Sakari Männikkö
186
PS
Sami Ahonen
187
PS
Sami Salonen
188
PS
Tanja Heiskanen
189
PS
Toni Forsström
190
PS
Tuomas Huovinen
191
PS
Tuula Salo-Männikkö
192
PS
Ville Wideman
193
RKP
Ville Kohvakka
194
RKP
Cecilia Ehrnrooth
195
RKP
Kalle Sällström
196
RKP
Satu Roberg
197
RKP
Jona Granlund
198
RKP
Sofia Henriksson
199
RKP
Simon Granroth
200
RKP
Nestor Melanto
201
RKP
Ann-Mari Bergström
202
RKP
Piero Pollesello
203
RKP
Ann-Kristin Nummelin
204
RKP
Håkan Lövdahl
205
RKP
Olga Liukkonen
206
Liik.
Rafael Tsanga
207
Liik.
Kristiina Kartano
208
Liik.
Sannamari Silvennoinen
209
Liik.
Pasi Haverinen
210
Liik.
Maria Aarnitie
211
Liik.
Nina Hedkrok
212
Liik.
Vesa Uuspelto
213
Kesk.
Tuomas Meriniemi
214
Kesk.
Juhana Simula
215
Kesk.
Jouni Martikainen
216
Kesk.
Elina Havu
217
Kesk.
Marjo Kauppinen
218
KD
Iina Mattila
219
KD
Alena Markava
220
KD
Asmo Maanselkä

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta esittää Håkan Lövdahlia käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakauman edustavuutta on tarkasteltu etukäteen esitettyjen nimien osalta. Valittavaksi esitetään yhtä paljon miehiä ja naisia, joista suomenkieliseen kieliryhmään kuuluu 91 % ja ruotsinkieliseen 9 %. Lautamiehiksi esitettävistä 21 % on 25 - 34 vuotiaita, 20 % 35 - 44 vuotiaita, 29 % 45 - 54 vuotiaita ja 30 % 55 - 64 vuotiaita.

Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.

Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa oikeusministeriö.

Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 vahvistanut Helsingistä valittavien käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 220. Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavien lukumäärä vastaa Helsingin käräjäoikeudelle annetussa lausunnossa esitettyä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi