Tietotilinpäätös 2020, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-004013
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 70 §

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös 2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Rekisterinpitäjinä kaupunki ja liikenneliikelaitos ovat velvollisia osoittamaan, että niiden toiminnassa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa aikavälillä 1.1.2020 – 31.12.2020. Tietotilinpäätös toimii lisäksi tietosuojatyön kehittämisen välineenä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietotilinpäätöksen 29.3.2021. Se julkaistaan myös kaupungin ulkoisilla nettisivuilla:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/.

Tietotilinpäätökseen sisältyy salassa pidettävä liite, jota ei kaupungin linjausten mukaisesti käsitellä etäkokouksessa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Sofia Johansson, lakimies, puhelin: 09 310 73875

sofia.johansson@hel.fi