Yhtymäkokoukset vuonna 2021, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2021-004182
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 60 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 23.4.2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Päätös tullut nähtäväksi 06.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi