Sijaisen määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston päälliköille 1.4.2021 alkaen

HEL 2021-004314
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Sijaisten määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston sisäisen viestinnän, ulkoisen viestinnän, sisällöntuotannon ja brändiyksikön päälliköille 1.4.2021 alkaen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että viestintäosaston alla mainittujen yksiköiden päällikön estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Sisäinen viestintä, sisäisen viestinnän päällikkö

 1. sijainen brändiyksikön päällikkö
 2. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
 3. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö

Ulkoinen viestintä, viestintäpäällikkö

 1. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö
 2. sijainen sisäisen viestinnän päällikkö
 3. sijainen brändiyksikön päällikkö

Sisällöntuotanto, viestintäpäällikkö

 1. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
 2. sijainen brändiyksikön päällikkö
 3. sijainen sisäisen viestinnän päällikkö

Brändiyksikkö, brändiyksikön päällikkö

 1. sijainen sisäisen viestinnän päällikkö
 2. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö
 3. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön luvun 9 kohdan 4 mukaan osastopäällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt sijaiset ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

Tämä päätös kumoaa viestintäjohtajan päätöksen 19.6.2019, 28 §.

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ami Hillberg, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 25023

ami.hillberg@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja