Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2021-005369
3. / 92 §

Kaupunginhallituksen valtuustolle antama selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen valtuustolle 7.12.2022 antaman selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2021 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 22.6.2022. Tällöin valtuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Valtuusto on merkinnyt kaupunginhallituksen laatiman selvityksen tiedoksi kokouksessaan 7.12.2022. Selvitykseen on koottu toimenpiteet, joihin keskushallinto ja toimialat ovat ryhtyneet arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 810

22.06.2022 Ehdotuksen mukaan

12.04.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi