Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2021-005522
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisten määrääminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelu -tiimin päällikkö kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
 • Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 • Luonto- ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen

Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Vesi -tiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
 • Ympäristövalvonta -tiimin vs. päällikkö Kati Valkama

Elintarvikevalmistus ja eläinsuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 • Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö Heidi Öjst

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö Heidi Öjst

Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 • Ympäristötarkastaja Jenni Kuja-Aro
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin

Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
 • Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
 • Ympäristösuunnittelija Pirita Kuikka
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
 • Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin

Ympäristövalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Vesi -tiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
 • Johtava ympäristötarkastaja Tiina Miettinen

Vesi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövalvonta -tiimin vs. päällikkö Kati Valkama
 • Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön tai tiiminpäällikön sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös tulee voimaan 1.6.2021 alkaen. Päätös korvaa ympäristöjohtajan aiemman sijaisuuksia koskevan päätöksen 4.2.2021 § 2.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja