Hankinta, yleisökäymälät ja niiden kunnossapito, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-005944
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 600 §

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkitekniikkayksikön päällikön päätöksestä 9.9.2021 § 6 koskien yleisökäymälöiden hankintaa, kunnossapitoa ja peruskorjausta

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 09 310 38388

janne.penttinen@hel.fi