Selvitys vähäpäästöisten ajoneuvojen kustannusvaikutusten arviointi ja siirtymisen aikataulu sähköautoihin, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-006797
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 96 §

Vähäpäästöiset ajoneuvot -selvitys, mahdollinen aikataulu siirtymisessä sähköautoihin ja kustannusvaikutusten arviointi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella (HKL) on käytössään autoja yhteensä 54 kappaletta, joista omia autoja on 33 kappaletta ja vuokrattuja autoja 21 kappaletta. HKL on hankkinut käytössään olevat vuokra-autot Staralta. Suurin autojen käyttäjä on HKL:lla kunnossapitoyksikkö. HKL käyttää autoja pääsääntöisesti varikoiden välillä tapahtuvaan siirtymisiin sekä lyhyihin työajoihin.

HKL:n johtokunta kehotti päätöksellään § 55 (25.3.2021) HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.

Esitellään laadittu selvitys kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Mika Nikola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 35006

mika.nikola@hel.fi