Valtuustoaloite, turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntäminen uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

HEL 2021-007382
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 769 §

V 10.11.2021, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite turvallisen tilan tarjoamiseksi uiguurien ihmisoikeusliikkeelle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 14 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdollisuudet turvallisen tilan tarjoamiseksi uiguurien ihmisoikeusliikkeelle.

Helsingin kaupungin ylläpitämän Varaamo-verkkopalvelun kautta voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Tiloja voi varata esimerkiksi kokousten pitämistä, työskentelyä tai tapahtumien järjestämistä varten. Suurin osa tiloista on maksuttomia.

Varaamon kautta varattavissa tiloissa on mahdollista järjestää tilaisuuksia yhtä turvallisesti kuin kaupungin julkisissa tiloissa yleensäkin. Tilat sijaitsevat ympäri Helsinkiä ja muuta pääkaupunkiseutua esimerkiksi kirjastoissa, nuorisotaloissa ja asukastiloissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi