Opetussuunnitelman muutos, Suomenlinnan ala-asteen koulu

HEL 2021-007399
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 89

Opetussuunnitelman muutos, Suomenlinnan ala-asteen koulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti hyväksyä Suomenlinnan ala-asteen koulun koulukohtaisen opetussuunnitelman muutokset koskien tuntijakoa (luku 1.3 Tuntijako), valinnaisaineita (luku 11.2 Valinnaiset aineet) sekä vieraiden kielten valinnaisia ja vapaaehtoisia oppimääriä (luku 11.3 Vieraiden kielten valinnaiset ja vapaaehtoiset oppimäärät).

Muutokset astuvat voimaan 1.8.2021.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Suomenlinnan ala-asteen koulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta koskien koulun tuntijakoa (opetussuunnitelman luku 1.3 Tuntijako), koulun valinnaisaineita (lukuun 11.2 Valinnaiset aineet) sekä vieraiden kielten valinnaisia ja vapaaehtoisia oppimääriä (luku 11.3 Vieraiden kielten valinnaiset ja vapaaehtoiset oppimäärät).

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anni Holopainen, koulutuskoordinaattori, puhelin:

anni.holopainen@hel.fi

Päättäjä

Arjariitta Heikkinen
perusopetusjohtajan sijainen