Opetussuunnitelman muutos, Latokartanon peruskoulu

HEL 2021-007627
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 80

Opetussuunnitelman muutos, Latokartanon peruskoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtajan sijainen päätti hyväksyä Latokartanon peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman muutokset koskien laajamittaista kaksikielistä suomi-viro-opetusta (luku 10 Kaksikielinen opetus ja luku 1.3 Tuntijako) sekä valinnaisainetarjontaa (luku 11 Valinnaiset opinnot).

Muutokset astuvat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Latokartanon peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosta koskien laajamittaisen kaksikielisen suomi-viro-opetuksen tavoitteita ja sisältöjä (luku 10 Kaksikielinen opetus) sekä tuntijakoa (luku 1.3 Tuntijako). Lisäksi johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosta koskien koulun valinnaisaineita (luku 11 Valinnaiset opinnot).

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anni Holopainen, Koulutuskoordinaattori, puhelin:

anni.holopainen@hel.fi

Satu Koistinen, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Päättäjä

Taina Tervonen
perusopetusjohtajan sijainen