Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 1.6.2021, Fallpakan päiväkoti

HEL 2021-007700
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 223
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Hallintopäällikkö

Päätös tullut nähtäväksi 16.02.2024

Sulje