Tarkastuslautakunnan jakautuminen toimikuntiin

HEL 2021-008791
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 70 §

Tarkastuslautakunnan toimikuntien kokoonpano arviointivuosille 2021-2022

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä toimikuntien kokoonpanon arviointivuosille 2021-2022 seuraavasti:

1. toimikunta
2. toimikunta
Dani Niskanen
Nuutti Hyttinen
Iida Haglund
Nita Austero
Jussi Junni
Sandra Hagman
Terhi Peltokorpi
Mikael Jungner
 
Petrus Pennanen

Samalla lautakunta päätti valita toimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat henkilöt:

1. toimikunta
 
Puheenjohtaja
Dani Niskanen
Varapuheenjohtaja
Terhi Peltokorpi
2. toimikunta
 
Puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen
Varapuheenjohtaja
Petrus Pennanen

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että tarkastuslautakunnan 1. toimikunnan varapuheenjohtajaksi valitaan Terhi Peltokorpi ja 2. toimikunnan varapuheenjohtajaksi Petrus Pennanen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä toimikuntien kokoonpanon arviointivuosille 2021-2022 seuraavasti:

1. toimikunta 2. toimikunta
Dani Niskanen Nuutti Hyttinen
Iida Haglund Nita Austero
Jussi Junni Sandra Hagman
Terhi Peltokorpi Mikael Jungner
  Petrus Pennanen

Samalla lautakunta päättää valita toimikuntien puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavat henkilöt:

1. toimikunta  
Puheenjohtaja Dani Niskanen
Varapuheenjohtaja  
2. toimikunta  
Puheenjohtaja Nuutti Hyttinen
Varapuheenjohtaja  
Sulje

Lautakunta päätti 17.8.2021 jakautua kahteen toimikuntaan. Toimikuntien vastuualuejaot on määritelty arviointisuunnitelmassa 2021. Tässä kokouksessa lautakunnan tulee päättää toimikuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja jäsenistä. Yllä on lautakunnan puheenjohtajan kanssa yhteistyössä valmisteltu esitys toimikuntien kokoonpanoksi kahdelle ensimmäiselle vuodelle.

Sulje

Tarkastuslautakunta 17.08.2021 § 62

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi