Ajankohtaiskatsaus Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

HEL 2021-008843
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 86 §

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström ja hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin. Asiantuntijat Hellström ja Laine-Hendolin poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiö kuuluu kaupungin määräysvaltaan.

Korkeasaari valmistelee kahta suurta rakennushanketta. Kruunusiltojen rakentamisen myötä Korkeasaaren pääsisäänkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren puolelle. Rakennuksen rakentaminen ajoittuu yhtäaikaisesti siltojen rakentamisen kanssa. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 11,5 milj. euroa ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2023.

Nykyinen trooppinen talo, Amazonia, on rakennusteknisesti heikko ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvia suuria korjauksia. Korkeasaari valmistelee uuden trooppisen talon rakentamista. Rakennus sijoitetaan nykyisen Amazonian paikalle. Rakennushanke vaatii erityissuunnittelua ja
-osaamista. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 26 milj. euroa ja suunniteltu valmistuminen on vuonna 2027, kun raitiovaunuliikenne Kruunusilloilla alkaa.

Vuoden 2021 talousarviotavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2021
seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.
2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr:n toimitusjohtaja Sanna Hellström antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi