Kokousajat, nuorisojaosto 2021-2025

HEL 2021-008931
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 13 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokoontuu syyskaudella 2023 seuraavasti:

to 21.9.2023
klo 16.15
to 26.10.2023
klo 16.15
to 7.12.2023
klo 16.15

Nuorisojaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 08.12.2022 § 28

15.09.2022 Ehdotuksen mukaan

31.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Nina Miettinen

Lisätietojen antaja

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi