Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Vantaan Energia Oy

HEL 2021-011583
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 130 §

Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan Energia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen. Asiantuntijat Toivonen ja Valtonen poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla.

Vantaan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat (omistusosuus suluissa):
Svartisen Holding A/S (49,6 %), Kolsin Voima Oy (22,5 %) ja Oomi Palvelut Oy (28,3 %).

Osakkuusyhtiö Svartisen Holding A/S omistaa Norjassa tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S:n (100 %). Kolsin Voima Oy:llä on tytäryhtiö Kolsin Vesivoimantuotanto Oy (100 %) ja Oomi Palvelut Oy:llä tytäryhtiöt Oomi Oy (100 %) ja Ensin Palvelut Oy (100 %).

Lisäksi yhtiöllä on osuuksia muissa energia-alan yhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Woodtracker Oy, Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy. Vantaan Energia Oy on Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa.

Kaupungin omistusosuus Vantaan Energia Oy:stä on 40 %.

Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa ovat läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen ja hallituksen varapuheenjohtaja Pia Pakarinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi