Osallistuva budjetointi, eräiden hankkeiden valmistumisen toteaminen

HEL 2021-011975
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 41

Osallistuvan budjetoinnin kolmen hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja toteaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin kolmen hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2019 liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 (§ 500), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahasto perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalvelu -liikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että investointimenoihin.

Määrärahoja seurataan sekä toimialoilla, osallisuus ja neuvonta -yksikössä että taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Ensimmäiset osallistuvan budjetoinnin 44 hanketta käynnistettiin 2020, mutta pääosa hankkeista jatkui vuoden 2021 puolella. Elokuun ja syyskuun 2021 aikana valmistui kolme hanketta ja ne ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1.

Edelleen käynnissä olevat hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Päätös tullut nähtäväksi 01.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja