Omistajastrategia, Palmia Oy

HEL 2021-013362
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 867 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Helsingin kaupunginhallitus