Osallistuvan budjetoinnin kolmen hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

HEL 2021-014513
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 50

Osallistuvan budjetoinnin neljän hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2019

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja toteaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin neljän hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2019 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 (§ 500), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahasto perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa). Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää sekä käyttö- että investointimenoihin.

Määrärahoja seurataan toimialoilla, osallisuus ja neuvonta -yksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Ensimmäisen kierroksen osallistuvan budjetoinnin hankkeesta on valmistunut 1.10.-17.12.2021 välisenä aikana neljä ja ne ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja