Sijaisen määrääminen Kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2021-014885
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisten määrääminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikevalmistus -tiimin päällikkö kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Eläinsuojelu-tiimin päällikkö johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päälllikkö (avoin)

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
 • Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 • Luonto- ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen

Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Vesi -tiimin vs. päällikkö Sini-Pilvi Saarnio
 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö Elina Salo-Miilumäki

Elintarvikevalmistus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
 • Johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti
 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö (avoin)
 • Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkönä toimii elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg tai hänen sijaisensa elintarvikeneuvonta-tiimin 1.1.2022 lähtien, kunnes tiimipäällikkö on aloittanut. Uuden tiimipäällikön aloitettua hänen sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
 • Johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti

Eläinsuojelu-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö  Riikka Åberg
 • Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 • Elintarvikeneuvonta - tiimin päällikkö (avoin)

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
 • Elintarvikeneuvonta -tiimin päällikkö (avoin)
 • Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
 • Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
 • Johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö Heidi Öjst

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö Heidi Öjst

Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 • Ympäristötarkastaja Jenni Kuja-Aro
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin

Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
 • Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
 • Ympäristösuunnittelija Pirita Kuikka
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
 • Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
 • Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen
 • Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö Laura Walin

Ympäristövalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Vesi -tiimin  vs. päällikkö Sini-Pilvi Saarnio
 • Johtava ympäristötarkastaja Tuukka Tonteri 
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö Katariina Serenius

Vesi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö Elina Salo-Miilumäki
 • Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio
 • Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö Katariina Serenius

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön tai tiiminpäällikön sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2022 alkaen. Päätös korvaa ympäristöjohtajan aiemman sijaisuuksia koskevan päätöksen 26.8.2021 § 8.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 30.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja