Tulosbudjetti vuonna 2022, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-000537
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 15 §

Vuoden 2022 tulosbudjetin käsittely

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi vuoden 2022 tulosbudjetin käsittelysuunnitelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin talousarvion noudattamisohjeen mukaan liikelaitoksen tulosbudjetti pitää hyväksyä johtokunnassa tammikuussa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminta nykymuodossaan päättyy 31.1.2022. Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt yhtiöittää HKL:n toiminnan Helsingin ja Vantaan kaupunkien omistamalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (Kaupunkiliikenneyhtiö) lukuun ottamatta metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja. Kaupunkiliikenneyhtiö aloittaa toimintansa 1.2.2022 alkaen.

Liiketoimintasiirron takia vuoden 2022 tulosbudjetin hyväksyntä tapahtuu Kaupunkiliikenneyhtiön hallituksessa ja jäljelle jäävän liikelaitoksen johtokunnassa kevään 2022 aikana.

Kaupunginvaltuuston päättämässä Helsingin kaupungin talousarviossa 2022 HKL on mukana liikelaitoksena koko vuoden 2022 osalta. Kaupunginvaltuustolle tullaan esittämään kaupungin talousarvion 2022 muuttamista vastaamaan uutta tilannetta, jossa HKL:n toiminta siirtyy Kaupunkiliikenneyhtiölle 1.2.2022 alkaen lukuun ottamatta metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja. Talousarvion muutosesitys viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn kevään 2022 aikana.

HKL on valmistellut vuoden 2022 tavoitteita sekä investointi-, käyttötalous- ja henkilöstösuunnitelmaa. Suunnitelmat pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2022 talousarvioon. Valmistelulla pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus muutostilanteessa HKL:llä tammikuussa 2022 sekä Kaupunkiliikenneyhtiössä ja jäljelle jäävässä liikelaitoksessa helmikuusta 2022 alkaen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vt. toimitusjohtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi