Katusuunnitelma, Laajasalo, Koirasaarentien itäpää 31410/1-2, Köökarinkuja 31427/1, Isosaarentie 31428/1, Svanströmintie 31429/1

HEL 2022-001284
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 364 §

Koirasaarentie, Köökarinkuja, Isosaarentie, Svanströmintie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Taru Sihvonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Sameli Sivonen: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Sameli Sivosen ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat liitteenä olevat katusuunnitelmat ja julkisivupiirustukset:

  • Koirasaarentie välillä Reiherintie–Laajasalontie piirustus nro 31410/1-2 (liitteet 2-3) 
  • Meluseinän julkisivupiirustus korttelin 49060 tonttien 12 ja 13 kohdalla nro 31410/4 (liite 5)
  • Meluseinän julkisivupiirustus korttelin 49063 tontin 1 kohdassa nro 31410/5 (liite 6) 
  • Köökarinkuja välillä Koirasaarentie–tontti 49051/3 piirustus nro 31427/1 (liite 8)
  • Isosaarentie välillä Koirasaarenrinne–Jussaarenkuja piirustus nro 31428/1 (liite 10)
  • Svanströmintie välillä Koirasaarentie–Renvallinkuja piirustus nro 31429/1 (liite 12)

Lisäksi lautakunta päättää määrätä tämän katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Koirasaarentie, Köökarinkuja, Isosaarentie ja Svanströmintie ovat olemassa olevia katuja. Suunnittelualue rajautuu lännessä Reiherintien kiertoliittymään ja idässä Laajasalontiehen. Katuja ympäröi nykyinen kerrostaloista ja pientaloista koostuva asuinalue. Suunnittelualue ulottuu osittain kahteen Tullisaaren lehtoalueen metsälohkoon. Ne on luokiteltu kulumisen ja heikentyneen luonnontilaisuuden takia edustavuudeltaan kohtalaiseksi ja heikoksi.

Katusuunnitelmat perustuvat 17.2.2021 (§ 33) hyväksyttyyn ja katualueiden osalta 8.12.2021 voimaan tulleeseen (Khs 22.11.2021 § 883) asemakaavan muutokseen nro 12548. Suunnitellut liikenteelliset ratkaisut ovat periaatteiltaan asemakaavan yhteydessä esitetyn liikennesuunnitelman nro 6995/1 mukaiset.

Katusuunnitelmat mahdollistavat Laajasalon ja kantakaupungin yhdistävän raitiotien rakentamisen, pyöräilyverkoston baanayhteyden rakentamisen ja asemakaavan nro 12548 mukaisen asuntorakentamisen. Kadun käyttäjiä ovat koko Laajasalon alueen asukkaat.

Suunnitelma

Koirasaarentie välillä Reiherintie–Laajasalontie suunnitelmapiirustus nro 31410/1-5 (liitteet 2-3)

Koirasaarentie on alueellinen kokoojakatu, jonka nykyisiä poikkikatuja ovat Reiherintie, Henrik Borgströmin tie, Lauri Mikonpojan tie, Renvallinkuja ja Isosaarentie.

Koirasaarentien keskelle rakennetaan raitiotie. Tästä syystä koko Koirasaarentien katualue otetaan käyttöön, joka tarkoittaa, että rakentamistoimet ulottuvat myös katualueen nykyisin puustoisille reunoille. Raitioliikenne toteutetaan nopeana kaupunkiraitiotienä. Pelastusajo on sallittu raitiotiealueella. Raitiotiealueen viereen rakennetaan erotuskaistat ja yksisuuntaiset ajokaistat. Katualueen reunoille rakennetaan jalkakäytävät sekä yksisuuntaiset pyörätiet, jotka ovat osa Helsingin pyöräilybaanaverkkoa. Ahtaasta katutilasta johtuen jalkakäytävää joudutaan kahdessa kohdassa sijoittamaan vähäiseltä osin katualueeseen rajautuvan alueen puolelle. Reiherintien länsireunassa jalkakäytävä sijoittuu kiilamaisesti 0-2,5 metrin leveydeltä kaupungin omistaman tontin 49074/3 puolelle. Tontti on vuokrattu ja sen haltijan kanssa on neuvoteltu asiasta. Reiherintien itäreunassa jalkakäytävää joudutaan viemään vähäiseltä osuudelta kaupungin omistamalle nykyiselle puistoalueelle. Puistoalue on osoitettu hyväksytyssä, mutta lainvoimaa vailla olevassa asemakaavassa nro 12548 asuintontiksi. Jalkakäytävä tulee ottaa huomioon tonttijakoa laadittaessa.

Koirasaarentien itäpään tasaus laskee merkittävästi raitioliikenteen pituuskaltevuusvaatimusten vuoksi. Uusi tasaus edellyttää muutoksia myös liittyviin katuihin. Reiherintien ja Henrik Borgströmin tien nykyinen kiertoliittymä muutetaan valo-ohjatuksi kiertoliittymäksi. Lauri Mikonpojan tien liittymä säilyy ja siitä on mahdollista kääntyä Koirasaarentielle itään. Renvallinkujan ja Isosaarentien liittymät poistuvat Koirasaarentien korkeusasemamuutoksen takia. Niiden länsipuolelle rakennetaan uusi valo-ohjattu kiertoliittymä, johon liitetään nykyisten katujen, Köökarinkujan ja Svanströmintien, uudet jatkeet. Laajasalontien liittymä säilyy valo-ohjattuna liittymänä. Koirasaarentieltä on jalankulku ja pyöräily-yhteydet Isosaarentielle ja Svanströminpolulle.

Koirasaarentielle tulee kaksi raitiotie- ja bussipysäkkiparia. Toinen pysäkkipareista tulee Reiherintien liittymän itäpuolelle. Tällä pysäkkiparilla raitiovaunut ja bussit pysähtyvät samalla yhteiskäyttöpysäkillä kadun keskellä. Toinen pysäkkipari sijaitsee puolestaan Laajasalontien risteyksen länsipuolella. Kohdassa on omat pysäkit kadun keskellä raitiotielle ja ajoradan pohjoisreunassa busseille. Bussipysäkin vastapysäkit ovat Laajasalontien puolella, molemmin puolin Koirasaarentien risteystä.

Koirasaarentien pohjoisreunaan tulee korkeusasemamuutoksesta johtuen kallioleikkaus. Jos kallio osoittautuu huonolaatuiseksi, rakennetaan kohtaan betonipintainen tukimuuri.

Suunnittelualueelle toteutetaan kaksi meluestettä. Korttelin 49060 tonttien 12 ja 13 kohdalle rakennetaan melueste (suunnitelmapiirustus 31410/4, liite 5), joka toimii samalla tontin ja kadun välisen korkeuseron mahdollistavana tukimuurina. Rakenteen pituus on noin 55 metriä ja korkeus noin 2,5−3 metriä Koirasaarentien pinnasta. Melueste on pinnaltaan ruskeaa umbrakäsiteltyä betonia, jonka päälle asennetaan harmaantuva puurimoitus. Rakenteen länsipäähän toteutetaan luonnonkiviset portaat. Toinen melueste (suunnitelmapiirustus 31410/5, liite
6) rakennetaan korttelin 49063 tontin 1 kohdalle. Se koostuu ruskeasta umbrakäsitellystä betonisokkelista ja ruskeista metallisista meluseinäkaseteista, joiden päälle asennetaan harmaantuva puurimoitus. Läntisen meluesteen pituus on noin 50 metriä ja korkeus noin 2,2-2,9 metriä Koirasaarentien pinnasta.

Köökarinkuja välillä Koirasaarentie–tontti 49051/3 piirustus nro 31427/1 (liite 8)

Köökarinkuja on olemassa oleva päättyvä tonttikatu, joka liittyy nykyisin eteläpäästä Isosaarentiehen. Köökarinkujan eteläpään liittymä siirretään noin 70 metriä länteen, jolloin Köökarinkuja liittyy Koirasaarentiehen. Liittymä toteutetaan kiertoliittymänä, jossa on raitiotien varoitusvalot. Köökarinkujan ajoradan molemmin puolin on jalkakäytävät. Pyöräily on sekaliikennejärjestelynä ajoradalla.

Isosaarentie välillä Koirasaarenrinne–Jussaarenkuja piirustus nro 31428/1 (liite 10)

Isosaarentie on olemassa oleva paikallinen kokoojakatu, johon liittyvät tonttikadut Koirasaarenrinne, Isosaarenkuja ja Jussaarenkuja. Isosaarentie liittyy nykyään pohjoispäästään Laajasalontiehen ja eteläpäästä Koirasaarentiehen. Ajoneuvoliikenteen kulku Isosaarentieltä Koirasaarentielle katkaistaan, koska Koirasaarentien tasausta lasketaan raitiotien rakentamisen takia. Lopputilanteessa ajoneuvoliikenne kulkee Isosaarentielle vain Laajasalontien kautta.

Isosaarentien pohjoisosassa ajoradan molemmin puolin säilyy jalkakäytävät. Kadun eteläosassa jalkakäytävä sijoitetaan kadun pohjoisreunaan. Pyöräily on sekaliikennejärjestelynä ajoradalla. Isosaarentien eteläosasta rakennetaan kaksi jalankulkuyhteyttä ja yksi pyöräily-yhteys Koirasaarentielle.

Katusuunnitelmassa on otettu huomioon Isosaarentiellä yleiseen pysäköintiin osoitettu pysäköintilevennys. Lisäksi Isosaarentiellä on varaus kahdelle tonttien pysäköintialueelle (LPA).

Ahtaasta katutilasta johtuen nykyisen tontin 49051/20 itäistä tonttiliittymää joudutaan leventämään vähäiseltä osin tontin 49052/5 puolelle. Näin molempien tonttien pelastusajo turvataan jatkossakin kyseisten tonttien yhteisellä pelastustiellä. Tontit ovat yksityisessä omistuksessa ja tonttien haltijoiden kanssa on neuvoteltu asiasta. Kaupunki toteuttaa järjestelyt.

Isosaarentien ja Koirasaarentien väliselle alueelle tulee istutuksia sekä kallioleikkaus tai tukimuuri.

Svanströmintie välillä Koirasaarentie–Renvallinkuja piirustus nro 31429/1 (liite 12)

Svanströmintie on uusi tonttikatu, joka liittää nykyisen Svanströmintien ja Renvallinkujan Koirasaarentiehen uudella katuosuudella. Koirasaarentien liittymä on raitiotien varoitusvaloin varustettu kiertoliittymä. Nykyinen Renvallinkujan liittymä Koirasaarentielle poistuu käytöstä, koska Koirasaarentien tasausta lasketaan raitiotien rakentamisen takia.

Svanströmintien ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan jalkakäytävä. Pyöräily on sekaliikennejärjestelynä ajoradalla. Svanströmintien länsipäähän tulee istutuksia.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nro 31410/1-5 (liite 1), nro 31427/1 (liite 7), nro 31428/1 (liite 9) ja nro 31429/1 (liite 11). Koostepiirustus on liitteenä 4.

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 24.11.−7.12.2021 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin jaetulla tiedotekirjeellä postilaatikkojakeluna sekä kaupungin verkkosivuilla.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 23.2.−8.3.2022 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen on ilmoitettu suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 13.

Suunnitelmista on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutukset ja niihin annetut vastaukset esitellään erillisessä liitteessä 14.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 9 490 000 euroa (alv. 0 %), josta Helsingin kaupunkiympäristön toimialan osuus on noin 7 040 000 euroa ja Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n (ent. HKL) osuus noin 2 450 000 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan osuus jakautuu kaduittain seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Koirasaarentie 5 940 000  477 
Köökarinkuja 220 000  206 
Isosaarentie 660 000  182 
Svanströmintie 220 000  223 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 132 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset kaksinkertaistuvat nykyisestä.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 01 03 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Taru Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38434

taru.sihvonen@hel.fi