Tulosbudjetti vuonna 2022, kaupunginkanslia, viestintäosasto

HEL 2022-003443
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Kaupunginkanslian viestintäosaston vuoden 2022 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 17.1.2022, § 14, vahvistaa viestintäosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2022 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 19.1.2022, § 7) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 15.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja