Rekrytointilisä, Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-003637
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

Rekrytointilisän käyttäminen sosiaali- ja terveystoimialan Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Tämä päätös täydentää ja korvaa aikaisemman (11.3. § 19) samalle kohderyhmälle tehdyn päätöksen.

Henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisän määräaikaisesta käyttöönottamisesta Helsingin sairaalassa toimiville laillistetuille lääkäreille (L3SL4100) sosiaali- ja terveystoimialalla seuraavasti:

Rekrytointilisä on määräaikainen ja voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024.

Rekrytointilisä koskee Helsingin sairaalan nykyisiä ja yllä mainittuna aikana palvelukseen tulevia laillistettuja lääkäreitä (L3SL4100).

Rekrytointilisän suuruus määräytyy erikoistuvien lääkäreiden tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksena seuraavasti:

o Alle vuoden lääkärityökokemuksen omaaville (L3SL4100) rekrytointilisä 569,57 € (palkka 4421,66 €)

o Vähintään vuoden lääkärityökokemuksen omaaville (L3SL4100) rekrytointilisä 300,01 € (palkka 4421,66 €)

o Vähintään kolmen vuoden lääkärityökokemuksen omaaville (L3SL4103) ei makseta rekrytointilisää. (palkka 4421,66 €)

Edellä mainitun rekrytointilisän myöntää Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Mikäli vuonna 2022 voimaan tuleva uusi kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus muuttaa laillistettujen lääkäreiden (L3SL4100, L3SL4103) tehtäväkohtaisia palkkoja, yllä olevat rekrytointilisät lasketaan uudelleen uusien voimaan tulevien laillistettujen lääkärien tehtäväkohtaisten palkkojen erotuksena, ja astuvat voimaan uuden sopimuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (19.1.2022) henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta.

Henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisän käyttöönotosta henkilöstön saatavuuden edistämiseksi.

Sairaalalääkäreiden rekrytointitilanne on olennaisesti heikentynyt viime vuosina. Suomesta valmistuneet lääkärit eivät hakeudu lääkäripulan vallitessa kaupunginsairaaloihin. Heidät rekrytoidaan suoraan opinnoista isompiin ja monipuolisempiin sairaanhoitopiirin sairaaloihin. Rekrytointilisällä pyritään houkuttelemaan lääkäreitä erikoistumaan Helsingin sairaalaan.

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja