Valtuustoaloite, lelulaatikoita leikkipaikoille

HEL 2022-004008
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 382 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien leikkipaikoille toteutettavaa lelulaatikkokokeilua

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunkiympäristön toimiala kokeilee hiekkalelulaatikoiden käyttöä kolmessa leikkipaikassa eri puolilla Helsinkiä. Kokeilusta tiedotetaan kyseisen leikkipaikan käyttäjiä ja pyydetään käyttäjäpalautetta. Kokeilu kestää kaksi vuotta ja sinä aikana kunnossapidossa seurataan palvelun toimivuutta ja turvallisuutta. Kokeilun päätyttyä arvioidaan kokeilun tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet yhdessä kunnossapidon kanssa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 16.3.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Helsingissä on noin 230 leikkipaikkaa, joiden ylläpito kuuluu kaupunkiympäristön toimialan yleisten alueiden palveluiden tehtäviin. Olisi arvokasta, jos leikkipaikoille voitaisiin tuoda leluja yhteisiin leikkeihin esim. hiekkalaatikolle ja jos näille leluille löytyisi joku säilytyspaikka puistosta. Monet meistä muistavatkin kaupungin leikkipuistoissa ennen sijainneet puiset laatikot, joihin lelut voitiin kerätä talteen leikkien loputtua. Nämä laatikot oli aikanaan hankittu puistotätitoimintaa varten ja toiminnan loputtua laatikot on vähitellen poistettu, monen vanhemman harmiksi. Ehdotan, että toimiala valmistelee kokeilun, jossa muutamille valituille leikkipaikoille hankitaan uusia, lelujen säilytykseen tarkoitettuja laatikoita. Tämä olisi paitsi käytännöllistä, myös yhteisöllisyyttä lisäävää.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 23.6.2022 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö: 09 310 64382

katriina.arrakoski@hel.fi