Vuosikertomus vuodelta 2021, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-004298
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 33 §

HKL:n vuosikertomus 2021

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Jukka Hämäläinen

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@kaupunkiliikenne.fi