Valtuustoaloite, Metroasematunnelien harmaat seinät elävöitettävä värillä - metroasemille lisää positiivista tunnelma

HEL 2022-004669
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 53 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle Seida Sohrabin valtuustoaloitteesta metroasematunnelien harmaiden seinien elävöittämiseksi värillä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Metroasemilla on tärkeä rooli osana käyttäjien päivittäistä matkaketjua. Metroinfran hallinnoijana ja kehittäjänä liikenneliikelaitos (HKL) näkee metroasemien viihtyisyyden tärkeänä osana asiakaskokemusta.

Asemien viihtyisyyden kehittämistä ja elävöittämistä voidaan tehdä niin taiteen sijoittelun kuin pintojen maalaamisen lisäksi myös panostamalla metroasemien olemassa oleviin rakenteisiin sekä myös yleisemmin asemaseutujen kehittämiseen. Asemien viihtyisyyteen ja elävöittämiseen käytettävä panos tulee harkita asemakohtaisesti huomioiden metroaseman ja asema-alueen sekä kaupungin kehitys ja kasvu.

Useilla asemilla on jo taidetta. Vuonna 2018 HKL pyrki lisäämään asemien viihtyisyyttä ja elävöittämään asemia asemailmekilpailulla, jossa 11 metroasemalle luotiin asemakohtaista ilmettä tuomalla radan takana olevalle, aiemmin mainospintana käytetylle, alueelle väriä ja taidella.

Vaikka asemien viihtyisyys on matkakokemuksen kokonaisuuden kannalta tärkeä tekijä, tulee metroasemien taiteen ja muiden tehostepintojen olla aina toteutettavissa ja huollettavissa sekä tarvittaessa vaihdettavissa niin, että aseman toiminta, turvallisuus, liikennöinti ja kunnossapito sekä huoltotoiminta eivät vaarannu. Nämä edellytykset asettavat merkittäviä käytännön rajoitteita maalausten tai taiteen sijoittamiselle sekä toteutustavalle.

Omaisuuden hallinnan näkökulmasta laituritason radantakaisten pintojen maalaaminen erikoistehosteilla tai kattaminen taiteella tulee suunnitella ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan investointitason puitteissa keskitytään kantametron asemien turvallisuuden, terveellisyyden ja toiminnan luotettavuuden varmistavien peruskorjausten toteuttamiseen. Metroasemien ja tasonvaihtolaitteiden peruskorjausten viihtyisyys huomioidaan hankesuunnitelmavaiheessa yhtenä tärkeänä osatekijänä. Kunkin metroaseman peruskorjauksen yhteydessä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä toteutetaan ylläpitokustannukset ja investointipuite huomioiden.

Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakaniemessä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lopuille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laajempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yksikön johtaja Antti Nousiainen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 30.3.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Helsinki on valoisa ja elävä kaupunki, joka sykkii, jossa asutaan ja jonne tullaan muualta. Kaupunkimme metrot ovat ainoa laatuaan Suomessa. Metrovaunut ovat miltei kaikki värikkään oranssisia. Se ei ole harmaa tai tumma. Suomen sää osaa tuoda harmauden meille omasta takaa sen lonkeron värisellä taivaalla ja talven pitkällä pimeydellä.

Eikö olisi hienoa saada lisää väriä ja elämää juuri sinne minne luonnollinen valo ei pääse? Esitän, että metrotunnelien harmaat ja synkät seinät maalattaisiin ystävällisillä ja miellyttävillä väreillä esimerkiksi teemoittain. Teemat voisivat olla eri ammattiryhmät, joille osoittaa arvostusta, vuodenajat, merkittävät kohteet Helsingissä tai suomalaisen luonnon monimuotoisuuden korostaminen ja kunnioittaminen.

Vaihtoehtoja lähestyä väriloistoa on monia. Tärkeintä on saada hiukan väriä ja elämää metrotunneleihin ja liukuportaiden seinämiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että Helsingin metroasematunnelien seinät maalattaisiin niin, että tilat loisivat värikkyydellään hyvää mieltä ja positiivisuutta."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 14.6.2022 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi