Hankesuunnitelma, metron kapasiteetin kehittäminen (METKA), Liikenneliikelaitos

HEL 2022-005989
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 807 §

Metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman valtuustokäsittelypäivän muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelma esitellään valtuustolle 7.12.2022.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 7.11.2022, 752 § esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelmaa kokoukseen 23.11.2022.

Samaa asiaa käsitellään myös Espoon kaupungin päätöksenteossa. Käsittelyn samatahtisuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että asia esitellään valtuustolle vasta 7.12.

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

rahoitusjohtaja
Saxholm, Tuula

Lisätietojen antaja

Timo Linden, kaupunginsihteeri: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi